personen

dr. Rippert Johansz. van Groenendijck

geboren: 1604
overleden: 1683

lid Vroedschap van Leiden (1650 - 1683).

bronnen voor de persoonsgegevens

Noordam, D.J., Databestand Leidse veertigraad (ongepubliceerd)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 5 (1901) 79.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1662 - 30-04-1665
namens: Leiden
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 23-02-1667 - 01-05-1670
namens: Holland, Leiden
anderen met deze aanstelling...