personen

mr.dr. Gerard Jacob George Bacot

geboren: 08-03-1743 te Doornik
overleden: 14-03-1822 te 's-Gravenhage

bronnen voor de persoonsgegevens

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 76.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 27.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 283.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 51.

Rosendaal, J., Bataven! Lijst van de Nederlandse vluchtelingen in Frankrijk 1787-1795 (cd-rom, 2003) nr. 0083.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-09-1795 - 03-1796
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 16-09-1795 -
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hof van Justitie (Hof Provinciaal) van Groningen (1795-1802)
van: 30-10-1795 - 01-03-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 01-03-1796 - 31-08-1797
namens: District Onderdendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Onderdendam
anderen met deze aanstelling...

Nam na de staatsgreep van 22 januari 1798 zelf ontslag.

functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 29-07-1800
namens: District Onderdendam
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 29-07-1800 - 17-10-1801
namens: District Zuidhorn
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour Impériale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: raadsheer
instelling: Hoog Gerechtshof (1813-1838)
van: 01-12-1813 - 14-03-1822
anderen met deze aanstelling...