personen

Adriaen Pietersz. Raep

Ook bekend als Adriaen Pietersz. van Vlaerdingen.

geboren: 1556
overleden: 1647

lid Vroedschap van Amsterdam (1612 - 1647).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 294.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 14-09-1621 - 17-02-1625
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 14-07-1628 - 1647
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...

J.E. Elias, De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 1 (Haarlem 1903) 294 geeft eindjaar 1639. Het is echter waarschijnlijk dat Raep tot aan zijn dood zat, omdat tussen 1639 en 1648, het jaar waarin opvolger Van Harencarspel aantreedt, geen andere benoeming bekend is, en de dood van Raep in 1647 goed aansluit bij het aanvangsjaar van Van Harencarspel.