personen

Sjoerd van Rispens

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-03-1635 - 19-08-1636
namens: Westergo, Hennaarderadeel
anderen met deze aanstelling...