personen

Dirck Gerritsz. Meerman

heer van Molenaarsgraaf en Voorburg.

geboren: 1610
overleden: 1680

lid Veertigraad van Delft (1639 - 1672).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1672.
Buitenlandse adelstitel: ridder (land onbekend).
Heerlijkheden: verwerving Voorburg 1661.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 188.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 32 (1914) 290.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 144.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1651 - 30-04-1654
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 02-05-1671 - 21-11-1672
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens ontslag uit de veertigraad van Delft.