personen

dr. Andries Adriaansz. van der Goes

heer van Naters.

geboren: 1619
overleden: 04-12-1669

lid Veertigraad van Delft (1651 - 1669).

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 87.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 7 (1998) 25.

Nederland's Patriciaat. Genealogie├źn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 40 (1954) 151.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1666 - 30-04-1669
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...