personen

dr. Willem Gerardsz. van Berkel

geboren: 1679
overleden: 20-11-1759

lid Veertigraad van Delft (1710 - 1759).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Kronieken geeft afwijkende overlijdensdatum 20 december in plaats van 20 november.

bronnen voor de persoonsgegevens

Boitet, Reinier, Beschryving der stadt Delft (Delft 1729) 91.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 6 (1997) 226.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 154.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 19-02-1726 - 26-04-1729
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1738 - 30-04-1741
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...