personen

Jacob Jacobsz. Verboom

geboren: -
overleden: 1671

lid Vroedschap van Gouda (1631 - 1671).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 16.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 10-05-1656 - 05-05-1659
namens: Holland, Gouda
anderen met deze aanstelling...