personen

Horatius Hiddema van Knijff

geboren: 1703
overleden: 31-03-1770

opmerkingen

Overig: was grietman van Ferwerderadeel 1729-1770.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 56.

Vries, O. e.a., De heeren van den raede. Biografieƫn en groepsportret van de raadsheren van het hof van Friesland, 1499-1811 (Hilversum 1999) 330.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 27-03-1734 - 15-04-1737
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1737 - 11-02-1740
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-05-1743 - 24-07-1743
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...

De reden van beƫindiging is onbekend.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 18-04-1746 - 16-04-1749
namens: Friesland, Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 14-02-1755 - 12-02-1758
namens: Oostergo, Ferwerderadeel
anderen met deze aanstelling...