personen

Peter Eeckhout

geboren: 1617
overleden: 08-1697

lid Raad van Kampen (1669 - 1673). lid Raad van Kampen (1675 - 1697).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 530.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 79.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 68.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 26-05-1684 - 15-05-1687
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-07-1689 - 28-05-1690
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...