personen

Pieter Jansz. van Schagen

geboren: 1578
overleden: 1636

lid Vroedschap van Alkmaar (1608 - 1610). lid Vroedschap van Alkmaar (1618 - 1627).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1610.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 11-12.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 129.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 10-05-1619 - 19-05-1622
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Van Leeuwen (zie institutionele toelichting) geeft 1622-1625, maar verwisselt hem met Aelbert Fransz. Bruynings die voor Enkhuizen zat.

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 06-06-1622 - 22-05-1625
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1625 - 30-04-1628
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...