personen

Jan Jansz. van Loosen

geboren: 1591
overleden: 1653

lid Vroedschap van Enkhuizen (1638 - 1653).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Bonke geeft 13 januari als overlijdens-, De Nederlandsche Leeuw als begraafdatum.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 125.

Namen van de wel ed. gr. achtbare heeren, regeerders der stad Enchuysen, mitsgaders bewindhebberen van de Oost- en West-Indische Compagnien etc. (Enkhuizen z.d.)

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 88 (1971) 248.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 22-03-1645 - 19-03-1647
namens: Holland, Enkhuizen
anderen met deze aanstelling...