personen

dr. Jacob Haksteen

heer van Cadier en Blankenberg.

geboren: -
overleden: -

lid Vroedschap van Alkmaar (1788 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 223.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 23.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 27-06-1788 - 02-05-1790
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-02-1793 - 31-01-1795
namens: Holland, Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum.