personen

dr. Matthijs Rijniersz. Verschoor

heer van Oud- en Nieuw Cleyburch.

geboren: 1702
overleden: -

lid Veertigraad van Delft (1739 - 1758).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1758 wegens vertrek uit Delft.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 240.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 15-04-1750 - 17-04-1753
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...