personen

Jan Maertsz. Merens

geboren: 1574
overleden: 22-01-1642

lid Vroedschap van Hoorn (1603 - 1618).

opmerkingen

Vroedschap: ontslagen 1618.

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 138.

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 51 (1997) 64.

Merens, A., De geschiedenis van een Westfriese regentenfamilie. Het geslacht Merens ('s-Gravenhage 1957) 55.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 66.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 28-04-1615 - 14-07-1617
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de vroedschap.