personen

Hieronimus van Vechoven

geboren: ca. 1660
overleden: 04-12-1734

lid Vroedschap van Gorinchem (1697 - 1734).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Jorissen geeft afwijkend jaar van overlijden 1735.

bronnen voor de persoonsgegevens

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 114v.

Jorissen, Th., Memorien van mr. Diderik van Bleyswijk, 1734-1755. Werken uitgegeven door het Historisch Genootschap te Utrecht, Nieuwe serie 45 (Utrecht 1887)

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 01-05-1713 - 30-04-1716
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-04-1716 - 01-05-1719
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 30-05-1722 - 13-09-1725
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1727 - 30-04-1730
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...