personen

Charles François Brisseau-Mirbel

geboren: 1776
overleden: 1854

opmerkingen

Overig: Mirbel was botanicus en werd in 1808 hoogleraar te Parijs en lid van het Institut de France.

bron voor de persoonsgegevens

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 144.

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris politieke correspondentie (secrétaire des commandements)
instelling: Kabinet van de Koning van Holland
van: - 1808
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur des élèves à Paris et à Rome
instelling: Directoraat-Generaal van Wetenschappen en Kunsten
van: 20-02-1808 - 31-12-1810
anderen met deze aanstelling...