personen

Johan de Jonge

heer van Oosterland en 's Heer-Jansland, Oosterstein.

geboren: 1614
overleden: 10-05-1654

lid Raad van Middelburg ( - ).

opmerkingen

Overig: was president van de Grote Vergadering in 1651. Vos noemt hem gedeputeerde ter Staten-Generaal in 1646; aangezien er geen commissie aangetroffen is als ordinaris-gedeputeerde, zal dit een extraordinaris deputatie hebben betroffen.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) I, 492.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 140.

Vos, P.D. de, De vroedschap van Zierikzee van de tweede helft der 16e eeuw tot 1795 (2e druk, Alphen aan den Rijn 1982) 150.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Raad van Vlaanderen te Middelburg (1599-1795)
van: 13-03-1647 - 23-03-1654
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens benoeming in de Raad van State.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 03-04-1654 - 10-05-1654
namens: Zeeland, Middelburg
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.