personen

Herman van Voorst

geboren: -
overleden: 1618

bron voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 263.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 17-07-1593 - 16-10-1593
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Overijssel.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1595 - 31-03-1601
namens: Twente, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...