personen

Jan Godfried van Uterwyck tot Alerdink

geboren: 1640
overleden: 28-05-1719

lid Ridderschap van Overijssel (1663 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) III, 531.

Overijsselse Historische Bijdragen (Zwolle 1977-) 104 (1989) 82.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 01-09-1665 - 06-06-1668
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 29-05-1668 - 30-10-1669
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in Friesland (1596-1795)
van: 07-05-1693 - 03-06-1696
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 01-05-1705 - 30-04-1717
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...