personen

Reynier Frankena

geboren: -
overleden: -

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 31-03-1603 - 1606
namens: Zevenwolden, Ooststellingwerf
anderen met deze aanstelling...