personen

Jan Hendrik Brouwer

geboren: 1721
overleden: 1779

lid Vroedschap van Medemblik (1749 - 1779).

bron voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 233.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 08-03-1771 - 18-03-1773
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 10-03-1775 - 23-07-1777
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 01-03-1779 - 04-1779
namens: Holland, Medemblik
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden vóór 25 juni.