personen

mr. Eduard Marius van Beyma

geboren: 1755
overleden: 1825

lid Vroedschap van Harlingen (1784 - 1787).

opmerkingen

Overig: Van Beyma weigerde zijn benoeming dd. 8 mei 1807 tot Assessor van de Landdrost van Friesland.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) II, 157.

Brood, P. e.a. ed., Homines novi. De eerste volksvertegenwoordigers van 1795 (Amsterdam 1993) 172.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 36.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 101.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 13-05-1782 - 16-02-1784
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Onzeker bij deze persoon; alleen voorletter en geslachtsnaam bekend.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-05-1785 - 11-05-1787
namens: Steden, Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 12-02-1788 - 11-02-1789
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Representanten van het volk van Friesland
van: 23-06-1795 -
namens: Franekeradeel
anderen met deze aanstelling...
functie: gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 04-02-1796 - 01-03-1796
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Eerste Nationale Vergadering, representerende het volk van Nederland
van: 23-12-1796 - 31-08-1797
namens: District Dokkum
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 01-09-1797 - 22-01-1798
namens: District Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Constitutiecommissie van 1797
van: 15-09-1797 - 22-01-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (1) (mei 1798-juni 1798)
van: 04-05-1798 - 12-06-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Administratief Bestuur van Friesland
van: 21-06-1798 - 27-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-07-1798 - 30-07-1799
namens: District Harlingen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 31-05-1799 - 17-10-1801
anderen met deze aanstelling...

Op 18 oktober 1799 werd Van Beyma vervallen verklaard van het stemrecht omdat hij weigerde zitting te nemen.

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 11-06-1804 - 30-04-1805
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van Financiën in het Departement Friesland
van: 19-07-1805 - 05-1807
anderen met deze aanstelling...