personen

Ernst Frans van Aylva

geboren: 1730
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: overleden in of na 1787.
Buitenlandse adelstitel: baron H.R.R.
Overig: was grietman van Baarderadeel 1752-1787.

bronnen voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 12 en II, 11.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 106 (1989)55.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 03-05-1753 - 01-05-1755
namens: Friesland
anderen met deze aanstelling...