personen

jonkheer mr. Pieter Rembt Sickinghe

geboren: 21-09-1743 te Nieuweschans
overleden: 19-06-1821 te Groningen

opmerkingen

Adelspredicaat: 1814.
Overig: Sickinghe werd in 1805 drost van Hunsingo.

bronnen voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 213.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 44 (1951) 273.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Wetgevend Lichaam van het Bataafse Gemenebest (1801-1805)
van: 18-01-1802 - 08-01-1805
namens: Groningen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Groningen (1814-1861)
van: 19-09-1814 - 1817
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...

Eind: ontslag (voor juni 1817; lid van de rechtbank, een met het Statenlidmaatschap onverenigbaar ambt).