personen

dr. Pieter Mogge van Renesse

geboren: 1698
overleden: 06-11-1756

bronnen voor de persoonsgegevens

Algemeen Nederlandsch Familieblad (1883-1905) 9 (1892) 218.

Nagtglas, F., Levensberichten van Zeeuwen (2 dln., Middelburg 1890-1893) II, 203.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 04-12-1737 - 04-12-1741
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 23-11-1741 - 06-11-1756
namens: Zeeland, Zierikzee
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Zeeland (volgens Zeeuws Archief, archief van de Staten van Zeeland 1574-1795, inv. nr. 1667-1674 Registers van commissieën en instructiën, 1578-1809, echter mogelijk 13 november, zie Nationaal Archief, Provinciale resoluties, inv. nr. 314 (klapper resoluties Staten van Zeeland), f. 546.). Beëindigd door overlijden.