personen

Gerrit Albert Podt

geboren: -
overleden: 09-1783

lid Raad van Zwolle (1771 - 1783).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 711.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 560-561.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 01-05-1778 - 03-05-1779
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 28-04-1780 - 25-04-1781
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...