personen

dr. Gerhard David Daendels

geboren: 1664
overleden: 1738

lid Raad van Kampen (1695 - 1731).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 577.

Schilder, K., Van raad tot municipaliteit (3 dln., Kampen 1985) IIa, 56.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 29-05-1699 - 24-05-1703
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1704 - 30-04-1705
namens: Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 05-06-1705 - 28-05-1708
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Generaliteitsrekenkamer (1608-1799)
van: 15-05-1711 - 21-05-1713
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 25-05-1717 - 13-05-1720
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 28-04-1723 - 28-04-1726
namens: Overijssel, Kampen
anderen met deze aanstelling...