personen

Gerrit Potter van der Loo

heer van Hubrechtsambacht en Snijdelwijk.

geboren: ca. 1395
overleden: 1454

opmerkingen

Persoonsgegevens: zoon van Dirk Potter.

bronnen voor de persoonsgegevens

Blécourt, A.S. de en E.M. Meijers, Memorialen van het Hof (den Raad) van Holland, Zeeland en West-Friesland, van de secretaris Jan Rosa. Deelen I, II en III (Haarlem 1929) XXXIX.

Damen, M., De staat van dienst. De gewestelijke ambtenaren van Holland en Zeeland in de Bourgondische periode (1425-1482) (Hilversum 2002) 485.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 277.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 1022.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 24-04-1445 - 10-11-1454
anderen met deze aanstelling...

Beïndigd door overlijden. Als onbezoldigd raadsheer vermeld in 1438-1445. Memorialen Rosa geeft 1438-1443.