personen

mr. Lambertus Julius Vitringa

geboren: 1753
overleden: 1810

opmerkingen

Overig: Vitringa had enige tijd op ad-hoc basis gefungeerd als een van de Landsadvocaten voor de militaire justitie, maar kon in september 1798 niet in het betreffende college worden benoemd omdat hij reeds zitting had in het Vertegenwoordigend Lichaam. Later is dit blijkbaar toch gebeurd, want hij declareert tot in 1802 toe.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XI, 80.

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 247.

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 6 (1915) 384.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) V, 1043.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 149.

functies in bovenlokale instellingen

functie: advocaat-fiscaal
instelling: Hoge Zeekrijgsraad (tot oktober 1799)
van: - 18-08-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: landsadvocaat
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciën (1588-1796)
van: 29-04-1795 - 01-03-1796
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Intermediair Wetgevend Lichaam van het Bataafse Volk
van: 13-06-1798 - 31-07-1798
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Vertegenwoordigend Lichaam (2) (juli 1798-oktober 1801)
van: 18-08-1798 - 17-10-1801
namens: District Arnhem
anderen met deze aanstelling...
functie: landsadvocaat
instelling: Commissie van 's Lands Advocaten
van: 26-09-1798 - 08-07-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: president
instelling: Hoge Militaire Vierschaar (2)
van: 25-06-1802 - 06-06-1810
anderen met deze aanstelling...

Beëindigd door overlijden.

functie: landsadvocaat
instelling: Landsadvocaten ter advies van het Staatsbewind
van: 26-06-1804 -
anderen met deze aanstelling...