personen

dr. Gerbrant de Vicq

geboren: 1674
overleden: 21-11-1712

lid Vroedschap van Hoorn (1702 - 1712).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bonke, Hans en Katja Bossaers, Heren investeren. De bewindhebbers van de West-Friese kamers van de VOC (Haarlem/Hoorn/Enkhuizen 2002) 145.

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 224.

Kooijmans, L., Onder regenten. De elite in een Hollandse stad. Hoorn, 1700-1780 (Amsterdam 1985) 365.

Velius, Theodorus en Sebastiaan Centen, Chronyk van Hoorn (Hoorn 1740) 68.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Noorderkwartier (1590-1752)
van: 18-04-1702 - 1704
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 21-05-1707 - 11-04-1709
namens: Holland, Hoorn
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 26-05-1712 - 21-11-1712
namens: Hoorn
anderen met deze aanstelling...

Beƫindigd door overlijden.

functie: secretaris
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 18-08-1712 - 21-11-1712
anderen met deze aanstelling...

Deze functie is gebaseerd op de commissie van De Vicqs opvolger in het ambt, Jacob Josias van Bredenhoff, waarin De Vicq als diens (overleden) voorganger wordt genoemd. Een commissie is echter niet aangetroffen. Als aanvangsdatum is genomen de dag na het overlijden van De Vicqs voorganger Akerlaken. Beƫindigd door overlijden.