personen

Brienen Manson

Ook bekend als Brienen Manchon.

geboren: 1620
overleden: 1683

lid Vroedschap van Gorinchem (1649 - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Familiedossiers Centraal Bureau voor Genealogie te 's-Gravenhage (dossier op naam van de betrokkene)

Gemeentearchief Delft Collectie Van der Lely, inv. nr. 7, f. 76v.

Zomeren, Cornelis van, Beschrijvinge der stadt Gorinchem en Landen van Arkel, benevens der aloude en adelyke geslagten der doorlugtige Heeren van Arkel (Gorinchem 1755) 499-584.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 01-11-1658 - 22-11-1661
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: ingangsdatum. Commissie door de Staten-Generaal ontbreekt.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 27-09-1672 - 30-04-1676
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 21-02-1676 - 13-11-1678
namens: Holland, Gorinchem
anderen met deze aanstelling...