personen

jonkheer mr. Pieter Jacob Elout van Soeterwoude

geboren: 11-08-1805 te 's-Gravenhage
overleden: 04-10-1893 te 's-Gravenhage

opmerkingen

Adelspredicaat: 1854.

bronnen voor de persoonsgegevens

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 299.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 235.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) I, 813.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Provinciaal Gerechtshof van Zuid-Holland (1842-1861)
van: 14-04-1845 - 22-12-1863
anderen met deze aanstelling...

Op 7-5-1845 geïnstalleerd. Eind: benoemd tot vice-president.

functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 16-06-1853 - 14-09-1862
namens: Gorinchem
anderen met deze aanstelling...