personen

Sweder van Haersolte tot Haerst

geboren: 1582
overleden: 10-1643

lid Raad van Zwolle (1607 - 1617). lid Ridderschap van Overijssel (1617 - 1643).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 414.

Mensema, A.J., De ridderschap van Overijssel 1460-1795 (3 dln., Zwolle 1993) II, 427.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 75 (1958) 67.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VI, 677.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 553.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-04-1609 - 31-03-1611
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Overijssel op 21 april.

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 21-07-1611 - 18-06-1617
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: ordinaris gedeputeerde
instelling: Staten-Generaal der Verenigde Nederlandse Provinciƫn (1588-1796)
van: 26-06-1619 - 10-1643
namens: Overijssel, Salland, Ridderschap van Overijssel
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: sessiename. De resoluties van de Staten van Overijssel geven op 20 maart 1625 de benoeming van 'Rutger van Haersolte, rentmeester van Sallandt', maar dat is een vergissing, aangezien deze pas in 1639 in die functie wordt benoemd. In volgende jaren wordt weer de juiste persoon genoemd. Beƫindigd door overlijden.