personen

Caspar Waterham

geboren: 1717
overleden: 20-07-1762

lid Raad van Zwolle (1747 - 1762).

opmerkingen

Persoonsgegevens: geboortejaar onzeker (zie Van Doorninck).

bronnen voor de persoonsgegevens

Doorninck, J. van, Geslachtkundige aanteekeningen ten aanzien van de gecommitteerden ten landdage van Overijssel zedert 1610-1794 met eenige berigten omtrent de voormalige havezathen in dat gewest (Deventer 1869) 677.

Streng, J.C., 'Stemme in staat'. De bestuurlijke elite in de stadsrepubliek Zwolle (Hilversum 1997) 559-560.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit in het Noorderkwartier (1589-1795)
van: 29-10-1748 - 03-05-1751
namens: Overijssel, Zwolle
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Overijssel (1591-1795)
van: 01-05-1759 - 31-10-1760
namens: Zwolle
anderen met deze aanstelling...