personen

Carel Johan van Lichtenbergh

geboren: 1738
overleden: 1811

lid Vroedschap van Goes ( - ).

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Patriciaat. Genealogieën van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 59 (1973) 143.

Raad van State 450 jaar. Repertorium ('s-Gravenhage 1983) 183.

Schie, H.A.J. van, De archieven van het Comité te Lande 1795-1798 en het Ministerie van Oorlog 1798-1810 (1813) (Den Haag, 1979) 18.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Raad van State (1588-1795)
van: 31-12-1770 - 04-03-1795
namens: Zeeland, Goes
anderen met deze aanstelling...

Beëindiging wegens opheffing van het college.

functie: lid
instelling: Comité tot de Algemene Zaken van het Bondgenootschap te Lande
van: 04-03-1795 - 12-11-1795
namens: Zeeland
anderen met deze aanstelling...