personen

dr. Johannes Willem van Hanswijk

geboren: -
overleden: 1808

lid Vroedschap van Alkmaar (1788 - 1795).

bronnen voor de persoonsgegevens

Bossaers, K.W.J.M., `Van kintsbeen aan ten staatkunde opgewassen'. Bestuur en bestuurders van het Noorderkwartier in de achttiende eeuw ('s-Gravenhage 1996) [Bijlagen] 223.

Bruinvis, C.W., De Alkmaarsche vroedschap tot 1795 (Z.pl., z.d.) 23.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Noorderkwartier (1573-1795)
van: 07-05-1789 - 31-12-1790
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Holland (1752-1795)
van: 01-05-1794 - 28-01-1795
namens: Alkmaar
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging wegens opheffing van het college.