personen

jonkheer mr. Hendrik Ludolf Wichers

geboren: 10-02-1747 te Groningen
overleden: 13-05-1840 te Groningen

opmerkingen

Adelstitels: baron (Empire) 1811/jonkheer 1817.

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) XII, 56 en 153.

Bargeton, R. e.a., Les préfets du 11 ventôse an VIII au 4 september 1870. Répertoires nominatif et territorial (Parijs, 1981) 307.

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 46 (1953) 348.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1417.

Schutte, O., De orde van de Unie. Werken uitgegeven door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor geslacht- en wapenkunde, IX (Zutphen, 1985) 135.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Raad van Financiën van Stad en Lande (1802-1805)
van: 04-06-1802 - 08-1802
anderen met deze aanstelling...
functie: raad
instelling: Thesaurier-Generaal en Raden van Financiën
van: 14-06-1802 - 30-04-1805
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Raadpensionaris)
van: 01-05-1805 - 21-06-1806
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Staatsraad (Koninkrijk)
van: 21-06-1806 - 05-02-1808
anderen met deze aanstelling...

Gecontinueerd 1 januari 1807.

functie: landdrost
instelling: Landdrost en Assessoren van Groningen (1807-1810)
van: 08-05-1807 - 28-12-1810
anderen met deze aanstelling...
functie: préfet
instelling: Préfet du Département de l' Ems-Occidental (Westereems)
van: 13-12-1810 - 12-03-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Generale Directie der Indirecte Belastingen en Convooien en Licenten (1815)
van: 08-02-1815 - 16-09-1815
anderen met deze aanstelling...
functie: directeur-generaal
instelling: Generale Directie der Convooien en Licenten (1815-1818)
van: 16-09-1815 - 28-02-1818
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 02-03-1818 - 31-12-1820
anderen met deze aanstelling...