personen

dr. Adriaen Jacobsz. van Vredenburch

geboren: 1680
overleden: 05-11-1759

lid Veertigraad van Delft (1714 - 1759).

bronnen voor de persoonsgegevens

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 13.

Nederlandsche Leeuw, De ('s-Gravenhage 1883-) 33 (1915) 220.

Rijn, M.E. van, Wroeten in de vroedschap. Delftse regentenfamilies in de eerste helft van de 18e eeuw (ongepubliceerde doctoraalscriptie Leiden 1985) Bijlage D

functies in bovenlokale instellingen

functie: secretaris
instelling: Hof van Holland, Zeeland en West-Friesland (1428-1802)
van: 05-03-1703 - 09-04-1714
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: commissie. Beƫindiging wegens vertrek naar Delft.

functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit op de Maze (1586-1795)
van: 27-04-1729 - 07-04-1732
namens: Holland, Delft
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1741 - 30-04-1744
namens: Delft
anderen met deze aanstelling...