personen

Gerrit Fransz. Kegelingh

geboren: 1540
overleden: -

lid Vroedschap van Gouda (1572 - 1609).

bron voor de persoonsgegevens

Geselschap, J., Alfabetische naamlijst van de vroedschap van Gouda, 1559-1795 (Gouda 1975) 8.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1595 - 30-04-1597
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 27 mei.

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1603 - 30-04-1605
namens: Gouda
anderen met deze aanstelling...

Benoeming door de Staten van Holland op 24 mei.