personen

Pieter Henricksz. Uythoeck

geboren: -
overleden: 21-04-1637

lid Vroedschap van Rotterdam (1618 - 1637).

opmerkingen

Persoonsgegevens: voorzaten stonden bekend als 'Huytgenshoeck' (zo ook vermeld in Engelbrecht).

bronnen voor de persoonsgegevens

Engelbrecht, E.A., De vroedschap van Rotterdam, 1572-1795 (Rotterdam 1973) 125.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) III, 1264.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Rekenkamer ter Auditie van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1752)
van: 01-05-1625 - 30-04-1628
namens: Rotterdam
anderen met deze aanstelling...