personen

Hepcko Fockens

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: waarschijnlijk overleden in 1614, gezien het einde van zijn grietmanschap en de opvolging als lid van Gedeputeerde Staten in februari 1615.
Overig: was grietman van Opsterland 1585-1614.

bron voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 385.

functies in bovenlokale instellingen

functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 28-07-1582 -
namens: Zevenwolden
anderen met deze aanstelling...

Aanvangsdatum: benoeming door de Staten van Friesland. Opnieuw benoemd 29 april 1584.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1588 - 05-03-1601
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 1608 - 1614
namens: Zevenwolden, Opsterland
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging waarschijnlijk door overlijden.