personen

mr. Jacob Warmolt Keiser

geboren: 1737
overleden: 1821

opmerkingen

Overig: op 9 maart 1799 werd Keiser benoemd tot raadsheer in het Departementaal Gerechtshof van de Eems, dat echter nooit heeft gefunctioneerd.

bron voor de persoonsgegevens

Elias, A.M. en P.C.M. Schölvinck, met medewerking van H. Boels, Volksrepresentanten en wetgevers. De politieke elite in de Bataafs-Franse tijd 1796-1810 (Amsterdam 1991) 138.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Tweede Nationale Vergadering
van: 02-10-1797 - 22-01-1798
namens: District Winschoten
anderen met deze aanstelling...

Plaatsvervanger.