personen

Keympe (Harinxma) van Donia

Ook bekend als Syds van Donia.

geboren: 1593
overleden: -

opmerkingen

Persoonsgegevens: heette eerst Syds van Donia.

bron voor de persoonsgegevens

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 160 en II, 100.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 17-04-1641 - 10-02-1645
namens: Westergo, Menaldumadeel
anderen met deze aanstelling...

Beƫindiging mogelijk eerder door overlijden.