personen

mr. Conrad Jacob Gerbrand Copes van Hasselt

geboren: 17-05-1777 te Tiel
overleden: 01-05-1860 te Haarlem

opmerkingen

Overig: in 1806 gerepatrieerd uit Kaap de Goede Hoop (Hof van Justitie).

bronnen voor de persoonsgegevens

Aa, A.J. van der, Biographisch woordenboek der Nederlanden (12 dln., Haarlem 1852-1878) VI, 83.

Kok, G. Chr., In dienst van het recht. Uit de geschiedenis van het gerechtshof te 's-Gravenhage en de daaraan voorafgegane hoven (1428-heden) (Hilversum 2005) 284.

Nederland's Patriciaat. Genealogieƫn van vooraanstaande geslachten ('s-Gravenhage 1910-) 31 (1945) 129.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VII, 533.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Departementaal Gerechtshof van Gelderland (1802-1811)
van: 13-08-1806 - 28-02-1811
anderen met deze aanstelling...
functie: conseiller
instelling: Cour ImpƩriale en Hollande
van: 01-03-1811 - 04-12-1813
anderen met deze aanstelling...
functie: griffier
instelling: Provinciale Staten van Holland (1814-1840)
van: 09-01-1827 - 06-03-1836
anderen met deze aanstelling...

Op 1-4-1827 in functie getreden. Griffier van Gedeputeerde Staten van Noord-Holland.

functie: lid
instelling: Raad van State (1814-1861)
van: 29-03-1836 - 31-12-1843
anderen met deze aanstelling...

Einddatum: ontslag bij koninklijk besluit van 25-7-1843.