personen

jonkheer mr. Willem Engelbart Engelen

geboren: 02-02-1817 te Sneek
overleden: 23-04-1879 te Leeuwarden

opmerkingen

Adelspredicaat: 1816.

bronnen voor de persoonsgegevens

Nederland's Adelsboek ('s-Gravenhage 1903-) 82 (1992) 257.

Nieuw Nederlandsch Biografisch Woordenboek. P.C. Molhuysen en P.J. Blok ed. (10 dln., Leiden 1911-1937) VIII, 474.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 05-07-1842 - 24-09-1850
namens: ridderschap
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Provinciale Staten van Friesland (1814-1861)
van: 30-07-1851 - 23-04-1879
namens: Leeuwarden
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Tweede Kamer der Staten-Generaal (1815-1861)
van: 16-06-1853 - 01-04-1855
namens: Sneek
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1814-1861)
van: 30-11-1854 - 23-04-1879
anderen met deze aanstelling...

Op 9-1-1855 in functie getreden.