personen

Jan Cornelisz. Geelvinck

geboren: 1579
overleden: 1651

lid Vroedschap van Amsterdam (1624 - 1651).

bron voor de persoonsgegevens

Elias, J.E., De vroedschap van Amsterdam, 1578-1795 (2 dln., Haarlem 1903-1905) I, 352.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1631 - 30-04-1634
namens: Amsterdam
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Admiraliteit te Amsterdam (1586-1795)
van: 26-05-1642 - 01-06-1643
namens: Holland, Amsterdam
anderen met deze aanstelling...