personen

dr. Franco Riccen

Ook bekend als François Riccen.

geboren: -
overleden: 16-01-1673

lid Vroedschap van Purmerend (1647 - 1655).

opmerkingen

Persoonsgegevens: Van Leeuwen geeft afwijkende overlijdensdatum 10 februari in plaats van 16 januari.
Overig: was pensionaris van Purmerend.

bronnen voor de persoonsgegevens

Holland. Regionaal historisch tijdschrift (Den Haag 1969- ) 28 (1996) 19.

Leeuwen, Simon van, Batavia illustrata, ofte verhandelinge van den oorspronk, voortgank, zeden, eere, staat en godtsdienst van Oud Batavien, mitsgaders van den adel en regeringe van Hollandt ('s-Gravenhage 1685) 1484.

Nationaal Archief archief De Riemer, inv. nr. 23, blz. 16-1.

functies in bovenlokale instellingen

functie: raadsheer
instelling: Hoge Raad van Holland en Zeeland (1582-1795)
van: 05-08-1655 - 16-01-1673
namens: Holland
anderen met deze aanstelling...

Commissie door de Staten van Zeeland 13 augustus. Beëindigd door overlijden, mogelijk op 10 februari (zie opmerkingen).