personen

Gerard van der Dussen

geboren: 1636
overleden: 17-07-1711

lid Vroedschap van Schiedam (1682 - 1711).

opmerkingen

Vroedschap: Wapenheraut 1897 geeft afwijkend eindjaar 1712 (en daarmee overlijden).
Overig: Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie plaatst Van der Dussen ten onrechte ook in Gecommitteerde Raden in 1703.

bronnen voor de persoonsgegevens

Jaarboek Centraal Bureau voor Genealogie en het Iconographisch Bureau ('s-Gravenhage 1947-) 15 (1961) 161.

Kronieken. Tijdschrift van de Genealogische Vereniging Prometheus (Delft 1992- ) 8 (1999) 272.

Vries, Hanno de, Databestand van regenten van Hollandse steden 1572-1700, met name Rotterdam (berust bij de auteur)

Wapenheraut, De ('s-Gravenhage 1897-1920) 1 (1897) 2-3 en 4 (1900) 184.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gecommitteerde Raden van Holland in het Zuiderkwartier (1590-1795)
van: 01-05-1690 - 30-04-1692
namens: Schiedam
anderen met deze aanstelling...