personen

Tjerk van Boelens

Ook bekend als Tarquinius van Boelens.

geboren: -
overleden: -

opmerkingen

Overig: was grietman van Achtkarspelen 1618-1637 en 1639-1648.

bronnen voor de persoonsgegevens

Baerdt van Sminia, H., Nieuwe naamlijst van grietmannen van de vroegste tijden af tot het jaar 1795, met eenige geschiedkundige aanteekeningen (Leeuwarden 1837) 108.

Haan Hettema, M. de en A. van Halmael, Stamboek van den Frieschen, vroegeren en lateren, adel (2 dln., Leeuwarden 1846) I, 242.

functies in bovenlokale instellingen

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 29-03-1621 - 10-04-1623
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...
functie: gecommitteerde
instelling: Provinciale Rekenkamer van Friesland (1582-1795)
van: 10-04-1624 - 30-03-1626
namens: Oostergo
anderen met deze aanstelling...

Aanvang: benoeming door de Staten van Friesland.

functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 31-03-1626 - 29-05-1627
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 04-03-1631 - 11-03-1635
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...
functie: lid
instelling: Gedeputeerde Staten van Friesland (1577-1795)
van: 11-02-1639 - 14-02-1644
namens: Oostergo, Achtkarspelen
anderen met deze aanstelling...